Dinami-logo-webb mob_01

Saneringshallen Hagalund

Vi utförde installationer av tryckluftsanläggning, pumpstationer, vatten och avlopp med spolanläggningar.
 

Entreprenad:

Saneringshall för tåg, Hagalund

Entreprenadform: Generalentreprenad.

Omfattning: Nybyggnad av saneringshall för sanering av klotter och olycksfall.

Beställare: Jernhusen AB.

För mer information kring detta projekt:
Partik Jönsson

Klicka på bilderna för att se dem i full storlek.

Proffs på vvs. Från projektering till genomförande av generalentreprenad till fullserviceåttaganden. Vi utvecklar fastigheten mot driftsäkerhet och ekonomisk värdeförbättring