Dinami-logo-webb mob_01

Krejaren

Vi utförde nyinstallation av samtliga vatten och avloppsinstallationer samt utbyte av fjärrvärmecentral med nya värmestråk.

Entreprenad:

Kv Krejaren 17

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Omfattning: Stambyte

Beställare: Byggillet AB

För mer information kring detta projekt:
Partik Jönsson

Klicka på bilderna för att se dem i full storlek.

Proffs på vvs. Från projektering till genomförande av generalentreprenad till fullserviceåttaganden. Vi utvecklar fastigheten mot driftsäkerhet och ekonomisk värdeförbättring