Dinami-logo-webb mob_01

Brf Hemmet

I samarbete med Byggillet utförde vi ett omfattande renoveringsarbete på samtliga avlopps- och vattenstammar. D.v.s uppgradering av fastighetens försöjningssystem med avseende på spillvatten, dagvatten, kv,vv, vvc.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Omfattning: Stambyte och

Beställare: Brf Hemmet 18.

Entreprenad:

Entreprenadform: Totalentreprenad.

För mer information kring detta projekt:

Patrik Jönsson

Klicka på bilderna för att se dem i full storlek.

Proffs på vvs. Från projektering till genomförande av generalentreprenad till fullserviceåttaganden. Vi utvecklar fastigheten mot driftsäkerhet och ekonomisk värdeförbättring