Dinami-logo-webb mob_01

Övriga genomförda projekt

För mer information kring dessa projekt:
Kontakta:

Patrik Jönsson

Kv Poppeln 5

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Omfattning: Stambyte

Beställare: Byggillet AB

Kv Blåklinten5

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Omfattning: Radiatorbyte

Beställare: Trönnberg & Co Förvaltnings AB

Källängens skola

Entreprenadform: Generalentreprenad.ombyggnad skolkök

Omfattning: Renovering av storkök med tillbyggnad och nytt fläktrum på tak.

Beställare: Lidingö Stad.

Omformarstationen

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Omfattning: Ombyggnad kontor

Beställare: Söderby Entreprenad AB

Valåkers Gård

Entreprenadform: Utförandeentreprenad.

Omfattning: Renovering av behandlingshem

Beställare: Söderby Entreprenad AB

Brf Trumpetaren

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Omfattning: 24 lägenheter samt 1 000 m² lokalytor.Stambyte och uppgradering av fastighetens försöjningssystem med avseende på undercentral, värmeförsöjning, spillvatten, dagvatten, kv,vv, vvc.

Beställare: Brf Trumpetaren

Proffs på vvs. Från projektering till genomförande av generalentreprenad till fullserviceåttaganden. Vi utvecklar fastigheten mot driftsäkerhet och ekonomisk värdeförbättring