Dinami-logo-webb mob_01

Brf Måseskär 3

Uppdatering av värmesystemet.

Entreprenadform: Total.

Omfattning: Byte av stamventiler, installation av ny avgasare samt injustering av värmesystemet.

Beställare: T&T Förvaltning.

Proffs på vvs. Från projektering till genomförande av generalentreprenad till fullserviceåttaganden. Vi utvecklar fastigheten mot driftsäkerhet och ekonomisk värdeförbättring